“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

Thời gian phúc khảo từ ngày 18.11.2021 đến 28.11.2021

Sinh viên gửi đơn về hòm thư: daotao@vya.edu.vn

Nội dung đơn viết rõ phúc khảo kỹ năng nào – số điện thoại – Lớp