TẬP HUẤN LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM 2023 TẠI BÌNH THUẬN

               Căn cứ Thông báo số 608-TB/TCT, ngày 20//7/2023 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận về việc “triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn trường học – Năm 2023”;

              Căn cứ Công văn số 1200-CV/TĐTN-XDĐ, ngày 25/7/2023 của BCH Đoàn tỉnh Bình Thuận “Về việc mời báo cáo viên đứng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn trường học năm 2023”;

              Ngày 07,08/8/2023 Phân viện miền Nam đã cử Đ/c Nguyễn Thanh Thà – Giảng viên Khoa CTTTN báo cáo 02 chuyên đề tập huấn cho 148 đồng chí là cán bộ Đoàn trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

BCV. Nguyễn Thanh Thà (áo trắng) chụp hình với học viên

              Qua 02 tập huấn, các cán bộ Đoàn trong địa phương đã được tham gia học tập và thực hành các chuyên đề: Hướng dẫn tập huấn an toàn tên môi trường mạng; Chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn Thanh niên; Diễn đàn ứng dụng chuyển đổi số với chủ đề Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số. Đồng thời lồng ghép trong chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn ứng dụng chuyển đổi số với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Thuận với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Đ/c Nguyễn Thanh Thà (bên trái) tham gia chủ trì diễn dàn

          Sau 02 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, 148 cán bộ Đoàn tại địa phương đã có bài thu hoạch giá trị góp phần nâng cao kỹ năng thực hành công tác Đoàn tại cơ sở trong thời gian sắp tới./.

Mỹ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *