LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HỆ VLVH VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH Tuần 28 từ ngày 28/ 02 /2022 đến ngày 06/ 03 /2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *