98 học viên tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính Khoá K7- K8 Khối Các Cơ quan Trung ương năm học 2020-2021

(THPL)- Ngày 22/01/2022, Phân viện miền Nam– Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức lễ Tổng kết, trao bằng tốt nghiệp cho 98 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính K7 và K8 – Khối các cơ quan Trung ương (năm học 2020 – 2021). Qua quá trình học tập và chuyến đi thực tế về nguồn, 98 học viên luôn được truyền lửa, kiến thức, từ đó không ngừng tích cực nghiên cứu, vận dụng, phát triển kiến thức để áp dụng vào thực tiễn vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *