THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 05/11/2021 – 15/11/2021:

Sinh viên gửi về phòng Đào tạo và quản lý khoa học trước ngày  15/11/2021.

MẪU ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ : DON XIN MIEN, GIAM HOC PHI

MẪU ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP: DON XIN HO TRO CPHT

MẪU GIẤY CAM KẾT : GIAY CAM KET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *