Điểm thi học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 các lớp chính quy và thông báo phúc khảo

I. Lớp K2 – TN 

  1. Điểm Thi HK 1 Năm 4

II. Lớp K3 – TN 

  1. Điểm Thi HK 1 Năm 3

 

 

III. Lớp K4 – TN 

   1. Điểm Thi HK 1 Năm 2

 

IV. Lớp K5 – TN 

   1. Điểm Thi HK 1 Năm 1

 

V. Thông báo phúc khảo 

            1.  Thông báo 

2.  Mẫu đơn

Đơn xin phúc khảo bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.