DANH MỤC VĂN BẢN DÙNG CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN PHÂN VIỆN MIỀN NAM

DANH MỤC VĂN BẢN

VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Ký hiệuNgàyTẢI VỀ
Số 07/NQ-HĐHV15/9/2022Quy chế giám sát của Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 08/NQ-HĐHV15/9/2022Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Số 09/NQ-HĐHV15/10/2022Đề án tổ chức bộ máy, danh mục vị trí việc làm và khung số lượng người làm việc cho từng vị trí việc làm của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, giai đoạn 2022-2026
Số 90-HD/TWĐTN-VP13/11/2022Bình xét danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022
Số 2011-QĐ/TWĐTN-BTC16/9/2021Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn
Số 11113-CV/TWĐTN-BTC18/11/2022Đáng giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022
Số 213/HVTTNVN18/11/2022Đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 20222
Số 95/QĐ-PVMN25/11/2022Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản trị Website Phân viện miền Nam
Số 687/QĐ-HVTTNVN29/11/2022Công nhận sáng kiến, giải pháp công tác cấp Học viện năm 2022
Số 75/TB-PVMN02/12/2022Góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Giảng viên năm; báo cáo năm 2022 và xây dựng chương trình công tác năm 2023 Phân viện miền Nam
Số 76/TB-PVMN02/12/2022Kết luận một số nội dung cuộc họp giao ban tháng 11/2022

MẪU VĂN BẢN

STTTÊN MẪU VĂN BẢNTẢI VỀ
01Phiếu đăng ký khoa học công nghệ05.00.TLTV-TTKH 
02Phiếu đăng ký biên sọan giáo trình, tài liệu, tập bài giảng02.01. TLTV-TTKH
03Phiếu đăng ký chỉnh sửa tài liệu, tập bài giảng, giáo trình02.02.TLTV-TTKH 
 04Bản nhận xét HĐTĐ02.03.TLTV-TTKH
05Biên bản họp HĐTĐ02.04.TLTV-TTKH
06Bản mô tả tài liệu, tập bài giảng hoàn chỉnh02.05.TLTV-TTKH –
07Bản xác nhận điều chỉnh tài liệu, tập bài giảng02.06.TLTV-TTKH
08Bản thanh toán HĐ nghiệm thu02.07.TLTV-TTKH
09Đơn gia hạn tài liệu, tập bài giảng02.08.TLTV-TTKH
10Biên bản giao nhận tài liệu hoàn chỉnh02.09.TLTV-TTKH 
11Bản thanh lý HĐ biên soạn tài liệu, tập bài giảng02.10.TLTV-TTKH
12HĐ biên soạn tài liệu, tập bài giảng02.11.TLTV-TTKH
13Phiếu đăng ký thực hiện đề tài NCKH05-01.TLTV-TTKH 
14Bản thuyết minh đề tài NCKH05-02.TLTV-TTKH
 15 Dự toán kinh phí đề tài NCKH05.03.TLTV-TTKH
 16Mẫu dự toán (dự trù kinh phí đề tài cấp PV)05.03.01.TLTV-TTKH
 17Mẫu dự toán thuyết minh tiền công theochucdanh(dự trù kinh phí đề tài cấp PV)05.03.02.TLTV-TTKH
18 nhanxetthuyetminhdetaiNCKH05.04.01TLTV-TTKH-
19Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH05.04.TLTV-TTKH
20Biên bản xét chọn đề tài NCKH05.05.TLTV-TTKH
 21Báo cáo tóm tắt đề tài NCKH05.06.TLTV-TTKH
22Phiếu đánh giá đề tài NCKH05.07.TLTV-TTKH
 23 Biên bản Hội đồng đánh giá đề tài NCKH05.08.TLTV-TTKH
24Bản xác nhận điều chỉnh đề tài NCKH05.09.TLTV-TTKH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *