“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Tết Dương lịch năm 2022
Thông báo kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên chính quy tại Phân viện miền Nam năm học 2021 – 2022
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH – ĐỢT THI 30.10.2021 ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH  NGÀY THI 30.10.2021
Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021.
THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo việt bài nội san thông tin Khoa học và Đào tao, Phân viện miền Nam số 06 – tháng 11 năm 2021