“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

ngành Xây Dựng Đảng và Chính Quyền Nhà Nước – năm 2017

Căn cứ Thông báo số 50a TB/HVTTNVN, ngày 21/8/2017 của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2017;

  Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2017, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

      – Ngành tuyển sinh: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

      – Chỉ tiêu: 100

  1. Điều kiện dự tuyển và hình thức tuyển sinh

      a. Điều kiện dự tuyển: Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển;

      bHình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nếu danh sách đăng ký dự tuyển vượt quá số lượng chỉ tiêu cho phép, Học viện sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

     a. Tại tỉnh Bình Phước

–  Thời gian:  từ 15/10/2017 đến 30/10/2017

–  Dự kiến khai giảng vào đầu tháng 11/2017

–  Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước

     b. Tại Phân viện miền Nam

–   Thời gian:  từ 15/10/2017 đến 30/10/2017

–   Dự kiến khai giảng: Ngày 06/ 11/2017

–   Địa điểm: Phân viện miền Nam, Học viện TTN Việt Nam . Số 261 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

  1. Hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển:  

      a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

      + Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của cơ quan hoặc của Chính quyền địa phương (phiếu này có đóng dấu treo của Học viện);

+ Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương kèm và học bạ (bản sao công chứng)

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

+ Ảnh cỡ 4 x 6: 02 ảnh (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau) ảnh chụp trong vòng 06 tháng kể từ ngày đến nộp hồ sơ dự tuyển.

     b. Lệ phí

    – Lệ phí hồ sơ: 50.000 đồng

– Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng

– Lệ phí kiểm tra kiến thức (nếu có): 150.000 đồng

Thí sinh nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

  1. Học phí: Phân viện miền Nam, Học viện TTN Việt Nam thu học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định của Giám đốc.

 Mọi yêu cầu giải đáp xin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo Phân viện miền Nam, số 261 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028. 54480712.