“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Ngày 28/9/2019, Đoàn Thanh niên Phân viện tổ chức thành công Đại hội Đoàn viện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân viện miền Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, đ/c Nguyễn Hữu Long – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Phân viện miền Nam, các đơn vị kết nghĩa như: Sư đoàn 302, Trường sĩ quan lục quân, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2, BCH Đoàn trường Đại học Nội vụ – Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn phường Tân Phú, đoàn phường Phước Bình, đoàn phường Long Thạnh Mỹ, xã đoàn Hòa Thành – tỉnh cà Mau,… Đặc biệt là sự tham gia của 133 đoàn viên của 05 chi đoàn trực thuộc đoàn Phân viện.

Đại hội lắng nghe báo cáo hoạt động đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019, bản kiểm điểm của BCH Đoàn Phân viện Khóa 3, nhiệm kỳ 2017 – 2019, các tham luận từ các chi đoàn. Đại hội đã sôi nổi thảo luận các chỉ tiêu hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 – 2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kì 2019 – 2020.

      Đ/c Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn Cơ quan TW Đoàn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội đ/c Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả mà BCH Đoàn nhiệm kì 2017 – 2019 đã đạt được đồng thời chỉ ra những thiếu sót để BCH mới tiếp tục phát huy và điều chỉnh. Bên cạnh đó, đ/c Hà đã có những chỉ đạo sát thực và giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn cơ sở Phân viện miền Nam nhiệm kì mới.

Đại hội cũng lắng nghe những ý kiến biểu dương về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho BCH Đoàn phân viện nhiệm kỳ mới của đ/c Nguyễn Hữu Long – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Phân viện miền Nam.

Với một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đại hội đã bầu ra được 09 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất vào BCH Đoàn Phân viện nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đ/c Nguyễn Hữu Long – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Phân viện miền Nam
Phát biểu và tặng quà cho BCH Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đ/c Phạm Thị Quỳnh Chi đã thay mặt BCH Đoàn Phân viện miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2022 nhận nhiệm vụ và thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện tốt, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Phân viện trong thời gian tới.

Danh sách BCH Đoàn Phân viện miền Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2022

1. Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Chi

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thật

3. Đồng chí Huỳnh Văn Sự

4. Đồng chí Bùi Văn Tuyển

5. Đồng chí Hoàng Thị Thùy Trâm

6. Đồng chí Nguyễn Trà My

7. Đồng chí Quách Hải Hưng Thịnh

8. Đồng chí Huỳnh Lê Nhật Huy

9. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh

– Bí thư

– Phó Bí Thư

– Ủy viên BTV

– Ủy viên BCH

– Ủy viên BCH

– Ủy viên BCH

– Ủy viên BCH

– Ủy viên BCH

– Ủy viên BCH

Quỳnh Chi