“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Từ ngày 14/5 đến 19/5/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh, Ban Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2018 cho 171 đồng chí cán bộ đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai phát biểu Khai mạc lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra với các nội dung theo chương trình khung đào tạo chức danh của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, gồm: Công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội với những nội dung cơ bản: Thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và những tác động đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh trong thời gian tới; phương pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và tư tưởng cho đoàn viên thanh niên của tỉnh; hướng dẫn cơ sở xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên. Nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ở cấp cơ sở, gồm các nội dung cơ bản: Hướng dẫn về phương pháp điều hành, tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở; việc phân công nhiệm vụ, đánh giá công việc cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; phương pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn, phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên ở cấp cơ sở, gồm các nội dung cơ bản: Bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên ngày nay; kỹ năng khơi dậy, phát huy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh thiếu niên; chú trọng xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn; phương pháp để cán bộ Đoàn xử lý các tình huống trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; động viên, đoàn kết tập hợp thanh niên.  Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cá nhân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn có các chuyên đề cập nhật, bổ trợ, gồm: kỹ năng, phương pháp vận động các nguồn lực xã hội cho hoạt động của Đoàn; kỹ năng lãnh đạo, quản ly; kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề; kỹ năng tương tác và nghệ thuật động viên; kỹ năng nói, thuyết trình và xây dựng giáo án giảng bài. Không chỉ vậy, lớp bồi dưỡng còn tổ chức tham quan thực tế mô hình xây dựng chi đoàn mạnh của Huyện đoàn Nhơn Trạch.

Kết thúc khóa học 162/171 học viên là Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng được Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành nội dung, chương trình khung đào tạo chức danh của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Lớp bồi dưỡng là yếu tố cần thiết trang bị kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ cho các Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm giúp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.

Tín Ngân-P.TLTV