Lịch Công tác

Lịch công tác tuần 48 từ ngày 20/11 đến 25/11/2017

Lịch công tác tuần 48 từ ngày 20/11 đến 25/11/2017

17/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 48 Từ ngày 20/11 đến 24/11/2017 ...

Lịch công tác tuần 47 từ ngày 13/11 đến 19/11/2017

Lịch công tác tuần 47 từ ngày 13/11 đến 19/11/2017

13/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 47 Từ ngày 13/11 đến 17/11/2017 ...

Lịch công tác tuần 46 từ ngày 06/11 đến 12/11/2017

Lịch công tác tuần 46 từ ngày 06/11 đến 12/11/2017

03/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 46 Từ ngày 6/11 đến 12/11/2017 ...

Lịch công tác tuần 45 từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017

Lịch công tác tuần 45 từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017

30/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 45 từ ngày 30/10 đến 4/11/2017 ...

Lịch công tác tuần 44 từ ngày 23/10 đến 28/10/2017

Lịch công tác tuần 44 từ ngày 23/10 đến 28/10/2017

21/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 44 Từ ngày 23/10 đến 29/10/2017 ...

Lịch công tác tuần 43 từ ngày 16/10 đến 21/10/2017

Lịch công tác tuần 43 từ ngày 16/10 đến 21/10/2017

13/10/2017

  LỊCH CÔNG TÁC Tuần 43 Từ ngày 16/10 đến 21/10/2017 ...

Lịch công tác tuần 42 từ ngày 09/10 đến 14/10/2017

Lịch công tác tuần 42 từ ngày 09/10 đến 14/10/2017

06/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 42 Từ ngày 09/10 đến 14/10/2017 ...

Lịch công tác tuần 41 từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2017

Lịch công tác tuần 41 từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2017

02/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 41 Từ ngày 02/10 đến 07/10/2017 ...

Lich công tác tuần 40 từ ngày 25/9 đến 29/9/2017

Lich công tác tuần 40 từ ngày 25/9 đến 29/9/2017

23/09/2017

  LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 Từ ngày 25/9 đến 30/9/2017 ...

Lịch Công tác tuần 39 từ ngày 18/9 đến 24/9/2017

Lịch Công tác tuần 39 từ ngày 18/9 đến 24/9/2017

16/09/2017

  LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 Từ ngày 18/9 đến 24/9/2017 ...HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712