“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Ban Biên tập Nội san, Phân viện miền Nam

Trân trọng kính mời Quý Thầy cô là Giảng viên, cựu giảng viên và sinh viên các lớp tham gia viết bài đăng Nội san đầu tiên của Phân viện miền Nam.

Bài viết gởi về cho Ban Biên tập chậm nhất đến ngày 30/10/2018, email: vukimxuyen67pvmn@gmail.com. ĐT: 0902537767

Tải về: TB viet bai Noi san PVMN