“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

            Nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ năm 2019, mã số ĐT.KXĐTN 19 – 11 “Nghiên cứu khung năng lực của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, nay Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trân trọng kính mới Quý nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các cơ quan tham gia viết bài Hội thảo “Nghiên cứu khung năng lực của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. Thông tin chi tiết Quý nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các cơ quan vui lòng xem file đính kèm!
Trân trọng kính mời!

Quỳnh Chi

Tải về: Thông báo viết bài Hội thảo khoa học