Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Vietnam Youth Academy (VYA)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Mã trường: HTN

Thành lập năm 1956, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh niên cho tổ chức Đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác. Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như phong trào thanh thiếu niên trên cả nước.

Học viện hiện có 5 khoa chuyên ngành, 1 Viện nghiên cứu, 1 trung tâm phát triển kỹ năng với gần 2000 sinh viên đại học hệ chính quy, 1000 sinh viên tại chức, 3500 học viên các khóa bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn thanh niên các cấp và cán bộ làm công tác thanh niên của Lào và Campuchia đang theo học các chương trình bồi dưỡng…Học viện hiện có 100 giảng viên, trong đó có 01 PGS, 25 tiến sỹ, 74 thạc sỹ.

Năm học 2018 – 2019, Học viện tổ chức tuyển sinh chính quy các ngành đào tạo như sau:

Chương trình đào tạo: Các chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại trên cơ sở kế thùa các chương trình tiên tiến trong nước và quốc tế, vừa đảm bảo kiến thức nền tảng, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, đồng thời chú trọng các hoạt động nghiên cứu, phát triển kỹ năng làm việc và tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong hội nhập quốc tế và đặc biệt chú trọng đến năng lực thực hành nghề nghiệp.

  Xét tuyển: Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi trong đó có ít nhất một trong hai bài thi môn Toán, Ngữ Văn để xét tuyển