“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
THÔNG BÁO
Danh sách trúng tuyển và xác nhận việc nhập học đại học chính quy 
theo phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông năm 2018 (đợt 2)

 

            Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; căn cứ hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 2 năm 2018, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy đã họp ngày 30/06/2018 đã họp và thông báo như sau:
1. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2018 từ 18 điểm trở lên (không có môn nào dưới 6.0 và có tổ hợp đúng với tổ hợp các ngành đăng ký) (Có danh sách kèm theo) tải về line dưới đây: