“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đoàn, thực hiện đúng phương châm “Vững lý luận – giỏi kỹ năng”. Sáng ngày 30/11/2018, lớp Đại học K5, ngành Công tác Thanh thiếu niên đã tổ chức thi thực hành môn “Công tác giáo dục của Đoàn TNCS. Hồ Chí Minh”, dưới sự hướng dẫn của Ths. Vũ Kim Xuyến.

Buổi thực hành được diễn ra vào lúc 7h30 sáng với những nội dung như: Thanh niên Phân viện miền Nam với việc sử dụng Facebook; Tuổi trẻ Phân viện với phong trào sáng tạo; Sinh viên Phân viện miền Nam với việc bảo vệ môi trường Kí túc xá; Nâng cao tinh thần đoàn kết trong Chi đoàn K5; Thanh niên Phân viện miền Nam bảo vệ nguồn nước sạch,… Những nội dung được thể hiện dưới hình thức Sinh hoạt Chi đoàn, tích hợp các phương thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút sự quan tâm của Đoàn viên, Thanh niên. Mỗi đề tài thực hiện mang tính thiết thực đặc biệt là với Đoàn viên sinh hoạt tại Đoàn.

Thông qua buổi thực hành với môn học “Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, mỗi cá nhân thực hiện đề tài đã tự trao dồi, đúc kết cho mình thêm nhiều kinh nghiệm về kĩ năng và nghiệp vụ, thông qua những nhận xét và góp ý của thành viên trong Chi đoàn và Giáo viên hướng dẫn. Đây cũng là nền tảng giúp Đoàn viên tổ chức tốt hơn nữa những buổi sinh hoạt của Chi đoàn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi thực hành:

Trà My – BT Chi Đoàn K5