“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Phân viện miền Nam phối hợp với tỉnh Đoàn và trường Chính trị tỉnh đồng Nai tổ chức cho gần 80 Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác  Đoàn, Hội, Đội tỉnh đồng Nai đi thực tế chuyên môn từ ngày 17/4/2018 – 18/4/2018.

Đoàn thực tế trước nhà truyền thống Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Bình Thuận

Chuyến thực tế đã thành công rực rỡ. Đoàn thực tế đã tham quan được một số mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội, mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên; tham gia làm công tác xã hội, Tham quan trường dục Thanh và thắp hương giáo dục truyền thống tại bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận; bên cạnh đó đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên như: Chuỗi trò chơi trên biển, team building và đặc biệt là galadinner của đoàn thu hút được sự tham gia nhiệt tình không chỉ của các bạn Học viên và còn cả sự tham gia của thanh niên và bà con địa phương.

Qua chuyến thực tế đã góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cho học viên lý luận gắn liền với thực tiễn; Góp phần thực hiện tốt nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Tăng cường giao lưu học hỏi giữa học viên và cán bộ, Đoàn viên cơ sở,…

Một số hình ảnh team building trên biển

Vũ Kim Xuyến -Khoa CTTTN