“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Chiều ngày 09/11/2018 tại phòng họp Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị công tác tuyển sinh Đại học chính quy ngành Công tác Thanh thiếu niên năm 2019.

Tham gia chỉ đạo hội nghị có TS. Nguyễn Hữu Long Bí thư chi bộ, phó Giám đốc Phân viện miền Nam và tất cả cán bộ, giảng viên Phân viện miền Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Trần Văn Xuân chuyên viên phòng Quản lý – Đào tạo báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm 2018 có nhiều khởi sắc và sinh động thông qua sáu giải pháp:

 – Phối hợp với các cơ sở Đoàn các địa phương tuyên truyền tuyển sinh thông qua tổ chức các chương trình tổ chức tập huấn miễn phí kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng thực hành công tác Xã hội cho Bí thư Đoàn học sinh THPT.

 – Tổ chức tuyên truyền tư vấn tuyển sinh dưới cờ, sân chơi dưới cờ cho các trường THPT trên địa bàn các tỉnh thành Đoàn phái Nam.

 – Tổ chức các ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền cho công tác tuyển sinh.

 – Tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp phối hợp với Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ và Bộ Giáo dục Đào tạo tại các tỉnh khu vực phái Nam.

 – Tuyền thông qua website: pvmn.edu.vn, Facebook, mạng xã hội

Tuy nhiên Phân viện chỉ có tuyển sinh một ngành Công tác Thanh thiếu niên nên không có lựa chọn cho thí sinh.

Hội nghị thảo luận và đề ra nhiều giải pháp cho công tác tuyển sinh năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị TS. Nguyễn Hữu Long phó Giám đốc Phân viện miền Nam nhấn mạnh: Hiện nay Phân viện đang xây dựng đề án nâng cấp Phân viện trở thành Phân hiệu của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, khi được phê duyệt thì công tác tuyển sinh năm 2019, ngoài ngành Công tác Thanh thiếu niên sẽ có thêm 3 ngành nữa. Đó là: Ngành Công tác xã hội, Ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước và ngành Luật cho thí sinh có nhiều lựa chọn.

Cũng tại Hội nghị TS. Nguyễn Hữu Long phó Giám đốc Phân viện miền Nam trao quyết định tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2018 cho thầy Trương Đình Du và cô Ngô Thị Quang. Đây là nguồn nhân sự mới bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và đào tạo tại Phân viện trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Hữu Long phó Giám đốc Phân viện trao quyết định tuyển dụng cho cán bộ, giảng viên

Tín Ngân P.TLTV