“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Bạn muốn trở thành cán bộ đoàn giỏi…..Bạn có niềm đam mê công tác Đoàn Hội Đội….Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam – Phân Viện Miền Nam là môi trường học tập, rèn luyện và hoạt động đáp ứng các cầu và đáp ứng niềm đam mê công tác Đoàn Hội Đội….Tổ chức những chương trình tập huấn rèn luyện các kĩ năng dành cho cán bộ đoànMọi Thông tin chi tiết ib để được giải đáp

Nguyễn Nhựt Hào 发布于 2018年4月8日