“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Khai giảng lớp Báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017

Thực hiện kết hoạch số 606-KH/TWĐTN ngày 15/5/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn năm 2017. Sáng ngày 07/8/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức khai giảng lớp Báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017.

Tham dự và khai mạc lớp học có TS. Nguyễn Hải Đăng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; PGS.TS Mai Văn Hưng Đại học quốc gia Hà Nội; TS. Nguyễn Hữu Long, ThS. Nguyễn Minh Chính phó Giám đốc Phân viện miền Nam; Ban tổ chức lớp học; giáo viên chủ nhiệm; cùng 40 học viên là cán bộ các Ban thuộc các tỉnh thành Đoàn, cán bộ trường huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội, Đội và Trung tâm thiếu nhi các tỉnh thành Đoàn khu vực phía Nam.

TS. Nguyễn Hải Đăng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu khai giảng lớp học

rong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến ngày 10/7/2017 học viên được trang bị các chuyên đề: Phương pháp giảng dạy tích cực, học viên cùng tham gia; Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn; Kỹ năng tham mưu phối hợp và tổ chức các hoạt động; Hướng dẫn giảng dạy khối kiến thức kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội.

Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội.

Tín Ngân – PTLTV