Liên Hệ

Phân viện Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Số điện thoại:

  • Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị: 028.38966914;  Fax: 028.3896 5898
  • Phòng Quản lý – Đào Tạo: 028.54480712
  • Phòng Tư liệu – Thư viện và Thông tin khoa học: 028.54480826
  • ĐTDĐ: 0909538906

Email: nguyentinnganpvmn@gmail.com

Địa chỉ: 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP Hồ Chí Minh

bandopvHỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712