“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

LỊCH CÔNG TÁC

    Tuần 13 năm 2020 – Từ ngày 23/03/2020 đến 29/03/2020

 

Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai

23/03

14h00 Họp Phòng Tổng hợp

Thành phần: Thành viên Phòng TH

Địa điểm: VP Phòng TH

14h00 Hội ý chi ủy (chuyển sang 9h00 ngày 24/3/2020)

Thành phần: Chi ủy

Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba

24/03

 

14h00 Họp Tổ công tác Xây dựng chiến lượng Học viện

Thành phần: Đ/c Long

Địa điểm: Hà Nội 

Thứ Tư

25/03

14h00 TW Đoàn làm việc với Học viện về công tác cán bộ

Thành phần: Đ/c Long

Địa điểm: Hà Nội (Đ/c Long xin vắng)

Thứ Năm

26/03

 

 8h00  Họp chi bộ (Giám sát đảng viên tháng 03/2020 và họp chi bộ tháng 03/2020-Nội dung được gửi qua email)

Thành phần: Toàn thể Đảng viên

Địa điểm: Phòng họp PV

11h00 Họp Ban biên tập Nội san số 04/2020

Thành phần: Ban biên tập

Địa điểm: Phòng họp PV

 14h00 Họp Giao ban tháng 03/2020

Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công Đoàn, BT Đoàn TN, Kế toán

Địa điểm: Phòng họp PV

 16h00 Hội Nghị Góp ý Quy chế Chi tiêu Nội bộ, Quy chế Giảng viên 2020

Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị, BCH Công Đoàn, BCH Đoàn TN (trừ sv), Kế toán

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Sáu

27/03

 

 

11h00 Tập huấn phương pháp giảng dạy online

Thành phần: toàn thể giảng viên

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Bảy

28/03

Chủ Nhật

29/03

07h00 Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2020 – Lớp Đoàn THPT TP. Cần Thơ

Thành phần: Đ/c Du

Địa điểm: Cần Thơ

Ghi chú: lịch đỏ là lịch mới điều chỉnh, bổ sung