“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

LỊCH CÔNG TÁC

    Tuần 12 năm 2020 – Từ ngày 16/03/2020 đến 22/03/2020

 

Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai

16/03

7h00 Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2020 – Sinh hoạt dưới cờ tại TP. Cần Thơ

Thành phần: Đ/c Du

Địa điểm: Cần Thơ

Thứ Ba

17/03

 

 

9h00 Hội ý Chi ủy

Thành phần: chi ủy

Địa điểm: Phòng họp 2

13h30 Họp chi bộ (Nội dung đính kèm qua Email)

Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ

Địa điểm: Phòng họp PV

15h00 Giao ban tuần 12 năm 2020

Thành phần: BGĐ, lãnh đạo 02 phòng

Địa điểm: Phòng họp PV

16h00 Họp nhóm đề xuất đề tài NCKH cấp bộ năm 2021

Thành phần: TS. Long, TS. Thủy, ThS. Xuyến, ThS. Lụa

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Tư

18/03

Thứ Năm

19/03

Thứ Sáu

20/03

14h00 Họp Hội đồng Học viện

Thành phần: Đ/c Long

Địa điểm: hà Nội

Thứ Bảy

21/03

Chủ Nhật

22/03

07h00 Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2020 – Lớp Đoàn THPT TP. Cần Thơ

Thành phần: Đ/c Du

Địa điểm: Cần Thơ

Ghi chú: lịch đỏ là lịch mới điều chỉnh, bổ sung