“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

LỊCH CÔNG TÁC

    Tuần 11 năm 2020 – Từ ngày 09/03/2020 đến 15/03/2020

 

Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai

09/03

 

10h30 Họp về công tác đào tạo lớp Trung cấp

Thành phần: Đ/c Long (P.GĐ), đ/c Thủy, đ/c Viên

Địa điểm: Phòng họp 2

11h00 Họp chi ủy nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: chi ủy

Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba

10/03

 14h00  Họp tổ đời sống

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Tư

11/03

Thứ Năm

12/03

 

 

7h00 Đoàn đi công tác các tỉnh Tây Nam bộ

Thành phần: theo kế hoạch

(từ ngày 12/3 – 15/3/2020)

14h00 Trung ương Đoàn làm việc với Học viện

Thành phần: BGĐ PVMN

Địa điểm: Hà Nội

Thứ Sáu

13/03

Thứ Bảy

14/03

8h00 Khai mạc Lớp Nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp tại Kiên Giang

Thành phần: Đ/c Thủy, Đ/c Lụa, BTC lớp

Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Kiên Giang

Chủ Nhật

15/03

 16h00 Bế giảng và trao giấy chứng nhận Lớp Nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp tại Kiên Giang

Thành phần: BGĐ, Đ/c Thủy, Đ/c Lụa, BTC lớp

Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Kiên Giang

Ghi chú: lịch đỏ là lịch mới điều chỉnh, bổ sung