“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

LỊCH CÔNG TÁC

    Tuần 10 năm 2020 – Từ ngày 02/03/2020 đến 08/03/2020

 

Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai

02/03

 

 14h00  Họp thông qua công tác Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: Chi ủy

Địa điểm: Phòng họp PV

15h30 Họp Ban tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: theo kế hoạch

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Ba

03/03

 

 14h00  Họp chuẩn bị công tác Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: Toàn thể Đảng viên

Địa điểm: Phòng họp PV

16h00 Hội ý Ban chủ nhiệm Khoa Lí luận và KHCS

Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa

Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Tư

04/03

Thứ Năm

05/03

 

 

14h00 Duyệt Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Đ/c Hoàng Minh Tuấn, Đ/c Đặng Vũ Tùng, Chi ủy.

Địa điểm: Phòng họp PV

16h00 Họp Ban tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: theo kế hoạch

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Sáu

06/03

14h00 Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: Toàn thể Đảng viên

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Bảy

07/03

Chủ Nhật

08/03

Ghi chú: lịch đỏ là lịch mới điều chỉnh, bổ sung