“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

LỊCH CÔNG TÁC

    Tuần 07 năm 2020 – Từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020

Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai

10/02

 

 

13h30 Triển khai một số công tác trọng tâm tháng 02/2020

Thành phần: BGĐ, lãnh đạo các đơn vị, BT Đoàn TN, kế toán

Địa điểm: Phòng họp 2

14h30 Họp Phòng Tổng Hợp

Thành phần: Lãnh đạo, viên chức, người lao động phòng tổng hợp

Địa điểm: Phòng Tổng Hợp

14h30 Hội ý Ban chủ nhiệm Khoa Lí luận và Khoa học Cơ sở

Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa

Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba

11/02

 

6h00 Đoàn công tác thực tế các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Thành phần: theo Quyết định

(Từ ngày 11/02 – 13/02/2020)

Thứ Tư

12/02

6h00 Đoàn công tác thực tế các tỉnh Tây Nam Bộ

Thành phần: theo Quyết định

(Từ ngày 12/02 – 14/02/2020)

Thứ Năm

13/02

Thứ Sáu

14/02

Thứ Bảy

15/02

Chủ Nhật

16/02

Ghi chú: lịch đỏ là lịch mới điều chỉnh, bổ sung