“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

 

LỊCH CÔNG TÁC

    Tuần 06 năm 2020 – Từ ngày 03/02/2019 đến 09/02/2020

Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai

03/02

 

 8h00

Bắt đầu chấm thi tập trung HK II (2019 – 2020) – Từ ngày 03/02/2020 – 05/02/2020 (hạn cuối hoàn thành và nộp bảng điểm về P. ĐT&QLKH: 15h00 ngày 05/02/2020)

Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba

04/02

 

 

 13h30

Họp Tổ đời sống

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp PV

14h30

Họp Khoa CTTTN

Thành phần: toàn thể giảng viên

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Tư

05/02

 

 

 

8h00

Họp BTC chuẩn bị công tác Đại hội Chi bộ PVMN Nhiệm kì 2020 – 2022

Thành phần: Chi ủy, BGĐ, Đ/c Thơm, Đ/c Lụa, Đ/c Thủy, Đ/c Thà

Địa điểm: Phòng họp PV

 9h00

Sơ kết công tác giảng dạy HK I và Triển khai công tác giảng dạy HK II (2019 – 2020)

Thành phần: BGĐ, toàn thể giảng viên, cán bộ P. Đào tạo và QLKH

Địa điểm: Phòng họp PV

10h30

Khoa Lí luận và Khoa học cơ sở triển khai công tác năm 2020

Thành phần: toàn thể giảng viên

Địa điểm: Phòng họp PV

14h00 Triển khai công tác cố vấn học tập HK II (2019 – 2020)

Thành phần: Đ/c Thủy (PT P. ĐT&QLKH), các cố vấn học tập (Hệ chính quy và VLVH)

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Năm

06/02

 

 

14h00 Đ/c Nguyễn Hải Đăng (GĐ Học viện, GĐ PVMN) gặp gỡ đầu năm

Thành phần: BGĐ Phân viện, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động PVMN

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Sáu

07/02

 

 

 8h00 Đ/c Bùi Quang Huy (Bí thư TW Đoàn) làm việc với PVMN

Thành phần: Giám đốc Học viện, BGĐ Phân viện, toàn thể cán bộ, viên chức PVMN

Địa điểm: Phòng họp PV

Thứ Bảy

08/02

Chủ Nhật

09/02

Ghi chú: lịch đỏ là lịch mới điều chỉnh, bổ sung