“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, ngày 12 – 14/03/2020, Phân viện miền Nam đã cử đoàn công tác đi làm việc với các tỉnh thành và Tây Nam Bộ (Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang) nhằm nắm bắt lại nhu cầu công tác đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn năm 2020.

Đây là công việc thường xuyên, tất yếu và là nhiệm vụ chính trị của Phân viện miền Nam được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giao phó. Thông qua hoạt động này, Phân viện đã ghi nhận, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các tỉnh thành đoàn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn từ đó có những hướng đi mới trong công tác bồi dưỡng, tập huấn.

Đặc biệt, sau khi trao đổi công việc các đoàn công tác đã chủ động kí kết Biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị Phân viện miền Nam và tỉnh thành Đoàn. Việc kí kết tạo ra gắn kết cũng như ràng buộc giữa các bên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Phân viện và đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ đoàn của các đơn vị kí kết.

Một số hình ảnh công tác:

Tặng quà lưu niệm cho BTV tỉnh Đoàn Long An

Làm việc với BTV tỉnh đoàn Long An

Tặng quà lưu niệm cho BTV Tỉnh Đoàn Tiền Giang

Làm việc với Tỉnh đoàn Vĩnh Long

Tặng quà lưu niệm cho BTV Tỉnh đoàn Vĩnh Long

Tặng quà lưu niệm cho BTV Tỉnh đoàn An Giang

Trần Lụa