Khoa Lý Luận

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS

31/03/2015

1. Lịch sử hình thành Khoa Lý luận và Khoa học cơ sở – Phân viện miền Nam được thành lập theo quyết định số 387QĐ/TWĐTN, ngày 24 tháng ...HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712