“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Ngày 4/10/2018 Khoa công tác thanh thiếu nhi, Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần II năm 2018. Nhằm thống nhất đề cương các môn học “Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, môn “Công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn” và môn “Xây dựng mô hình và phát triển phong trào thanh thiếu nhi” nằm trong chương trình đào tạo trình độ cử nhân công tác thanh thiếu niên. Buổi sinh hoạt học thuật của khoa đã thu hút được khá đông đủ các nhà khoa học, các Thầy Cô giáo và các bạn sinh viên đại diện cho các khóa V, VI, VII hệ cử nhân công tác thanh thiếu niên đang học tập tại Phân viện miền Nam.

Qua buổi sinh hoạt học thuật, không chỉ giúp khoa và các Thầy Cô thống nhất về đề cương một số môn khoa học chuyên ngành mà hoạt động này còn giúp các bạn sinh viên có thêm được những hiểu biết và kiến thức chuyên môn và tập dần cho sinh viên làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học, một hoạt động vô cùng thiết yếu, nhưng thực tế nhiều nơi và nhiều sinh viên chưa thực sự quan tâm và chú trọng. Những buổi sinh hoạt học thuật như thế cần được quan tâm tổ chức nhiều hơn nữa và cần được xem là hoạt động thường xuyên của khoa công tác Thanh thiếu nhi nói riêng và các khoa chuyên môn nói chung của nhà trường.

Kim Xuyến-KCTTTN