“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Thực hiện chương trình Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội theo Quyết định số 1070 QĐ/TWĐTN-HVTTNVN ngày 25/02/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS. Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 14/8/2018, Tại Trường Chính trị Ninh Thuận, Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018.

 

Quang cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có Tiến sỹ Trương Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Ninh Thuận; Đồng chí Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Thầy Nguyễn Xuân Thơm – Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện Miền Nam và 82 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn, các huyện, thành Đoàn; Bí thư các chi đoàn thôn, khu phố có thành tích và nhiệt tình, tích cực tham gia đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương; cán bộ, đoàn viên được quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Lớp học được tổ chức từ ngày 14/8/2018 đến 18/9/2018. Nội dung chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo bốn khối kiến thức:
1. Khối kiến thức về lý luận về công tác thanh thiếu nhi

2. Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

3 Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên

4. Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn

Nhằm giúp cán bộ Đoàn:

+ Nắm được các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi.

+ Hiểu rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

+ Nắm vững những nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội.

+ Biết vận dụng những kiến thức về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng đã học vào công tác Đoàn, Hội, Đội và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

+ Biết xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; biết thiết kế và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

 + Thêm yêu công tác Đoàn, Hội, Đội; gắn bó với thanh thiếu nhi và rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, Nhằm đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh;.xây dựng ý thức trách nhiệm, vị trí, vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực đoàn kết tập hợp thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, qua đó góp phần triển khai có hiệu quả các phong trào Đoàn tại địa phương, cơ sở.

Tín Ngân-P.TLTV