“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Sáng ngày 07/11/2018 tại Hội trường A, Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện, khu vực phía Nam năm 2018.

Đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Tham dự và phát biểu khai giảng có TS. Nguyễn Hữu Long phó Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Nguyện Văn Thanh phó trưởng phòng Quản trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường Công nghệ; Ban tổ chức, giáo viên chủ nhiệm lớp và gần 70 học viên là Bí thư, phó Bí thư Đoàn cấp huyện đến từ các tỉnh, thành Đoàn khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ.

TS. Nguyễn Hữu Long phó Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu khai giảng

Lớp Bồi dưỡng diễn ra từ ngày 07/11/2018 đến 11/11/2018. Học viên được trang bị và cập nhật kiến thức về kỹ năng tổ chức, tập hợp thanh niên, kỹ năng lãnh đạo quản lý và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cấp huyện; gồm những chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên;

Chuyên đề 2: Kỹ năng, phương pháp, thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay;

Chuyên đề 3: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Dự báo xu hướng và một số biện pháp;

Chuyên đề 4: Một số nội dung về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của đoàn;

Chuyên đề 5: Một số nội dung về công tác tổ chức cơ sở đoàn;

Chuyên đề 6: Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, quản lý tài chính của Đoàn;

Chuyên đề 7: Công tác dân tộc, tôn giáo và phương pháp xử lý các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo;

Chuyên đề 8: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cấp huyện.

Ban cán sự lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện khu vực phía Nam

Tín Ngân. P.TLTV