“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

          Ngày 16/10/2019, Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020.
          Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Long – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phân viện, đ/c Trần Thị Thủy – Phụ trách Phòng Quản lý – Đào tạo, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, các đ/c là trưởng phó các khoa phòng, giảng viên, sinh viên các khóa đã tham gia vào công tác tuyển sinh.
          Tuyển sinh là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một cơ sở đào tạo. Đây là hoạt động thường niên hằng năm nhằm đánh giá lại hiệu quả tuyển sinh của từng năm để kịp thời điều chỉnh đưa ra những giải pháp mới trong công tác tuyển sinh trong những năm tiếp theo.

Đ/c Trần Văn Xuân báo cáo tổng kết hoạt động tuyển sinh năm 2019 tại Hội nghị

          Hội nghị đã được nghe đ/c Trần Văn Xuân – Phụ trách hoạt động tuyển sinh Phòng Quản lý – Đào tạo báo cáo kết quả hoạt động tuyển sinh năm 2019 và kế hoạch tuyển sinh năm 2020.
Đánh giá tổng kết hoạt động tuyển sinh năm 2019 đ/c Nguyễn Hữu Long – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phân viện cho rằng hiệu quả thực hiện chưa tốt. Có nhiều nguyên nhân trong đó cả khách quan và chủ quan.

Sinh viên tham gia góp ý cho công tác tuyển sinh năm 2020

          Hội nghị đã nhận được sự đóng góp tích cực và nhiệt tình trên tinh thần xây dựng để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh: thay đổi một số phương pháp không hiệu quả trong kì tuyển sinh trước, tăng cường công tác truyền thông, cần có đánh giá lượng hóa các kết quả, tiếp tục thực hiện những biện pháp đã mang lại kết quả. Đặc biệt, tại Hội nghị đã thống nhất đổi mới cơ chế trong công tác tuyển sinh năm nay bằng hình thức khoán trực tiếp kinh phí cho các khoa/phòng và có cơ chế khen thưởng cụ thể đối với sinh viên, giảng viên tham gia vào công tác tuyển sinh./.

Quỳnh Chi