“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Chiều ngày 09/01/2020, Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác
năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.
Hội nghị được chủ trì bởi đ/c Nguyễn Hải Đăng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Học
viện Thanh thiếu niên Việt Nam, kiêm Giám đốc Phân viện miền Nam

Đ/c Trần Thị Lụa – Chủ tịch Công đoàn Phân viện báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019

Trước khi tiến hành Hội nghị tổng kết của cơ quan, đ/c Nguyễn Hải Đăng đã có những buổi làm việc tổng kết hoạt động của từng bộ phận chuyên môn và đoàn thể: Khoa Lý luận & Khoa học cơ sở, Khoa Công tác Thanh thiếu nhi, Phòng Tổng hợp, Phòng Đào tạo – Quản lý Khoa học, Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Hội nghị đã chỉ ra được những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh một số hoạt động trọng tâm trong năm 2020: công tác tuyển sinh, công tác nhân sự, công tác tài chính. Đặc biệt, Phân viện cần thực hiện các phương án để chuẩn bị nâng cấp thành Phân hiệu và hướng mở rộng thêm các mã ngành đào tạo.

Lãnh đạo các đơn vị kí giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị cũng đã chứng kiến việc phát động thi đua do Công đoàn triển khai và tiến hành kí giao ước thi đua năm 2020 giữa Ban Giám đốc, các đơn vị với Công đoàn Phân viện.

Quỳnh Chi