“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Ngày 04/10/2019, Phân viện tổ chức Hội nghị Khoa học công bố về Khung lý thuyết, tiêu chí đánh giá và khung năng lực giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương Đoàn, mã số ĐT.KXĐTN 19-11: ‘‘Nghiên cứu khung năng lực của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do TS. Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc Phân viện miền Nam là chủ nhiệm.


TS. Nguyễn Hữu Long – Chủ nhiệm đề tài đang phát biểu trước Hội nghị

Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên Phân viện và đội ngũ giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về tham dự.

Thầy Hà Quốc Kiệt (thứ 2 từ trái sang) – TPT Đội trường THCS Hoa Lư, đang góp ý tại Hội nghị

Nhận thấy tính thiết thực và tầm quan trọng của Hội nghị mang lại, các đại biểu tham dự đã làm việc rất nghiêm túc và tích cực. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác các đại biểu đã có một số góp ý mang tính xây dựng nhằm hoàn thiện thêm tiêu chí đánh giá và khung năng lực giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của đề tài.
Hầu hết, các bộ giảng viên, Tổng phụ trách Đội đều tán đồng về Khung lý thuyết, tiêu chí đánh giá và khung năng lực giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh do TS Nguyễn Hữu Long – Chủ nhiệm đề tài trình bày tại Hội nghị./.

                                                                                                                   Quỳnh Chi