“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Sáng ngày 16/9/2017 tại Hội trường A Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niêu Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho Bí thư Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ năm 2017.

Tham dự và khai giảng lớp học có TS. Nguyễn Hải Đăng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học việnThanh thiếu niên Việt Nam  kiêm Giám đốc Phân viện miền Nam, Trưởng Ban tổ chức lớp; ThS. Nguyễn Minh Chính phó Giám đốc Phân viện miền Nam; Ban tổ chức lớp học; giáo viên chủ nhiệm và 74 học viên là Bí thư xã Đoàn các tỉnh Tiềng Giang, Long An, Bến Tre,  Đồng Tháp thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng TS. Nguyễn Hải Đăng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kiêm Giám đốc Phân viện miền Nam nhấn mạnh:  Mục tiêu lớp học là: Trang bị nền móng kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kĩ năng công tác thanh thiếu nhi cho chức danh Bí thư xã Đoàn mới trúng cử hoặc tái cử nhiệm kỳ 2017-2022, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. Đồng thời thống nhất áp dụng chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong phạm vi toàn quốc theo quyết định số: 207 QĐ/TWĐTN, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

TS. Nguyễn Hải Đăng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kiêm Giám đốc Phân viện miền Nam phát biểu khai giảng

Lớp học diễn ra trong không khí cả nước triển khai Đại hội Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian từ ngày 15/9/2017 đến 29/9/2017. Đây là lớp bồi dưỡng chức danh Bí Thư Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ đầu tiên của Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Trần Anh Thao, Cô Trần Thị Minh Yên giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp

Tín Ngân -PTLTV