Xây dựng Đảng & CQNN

Thông báo về đóng học phí học kỳ II -K6 và học kỳ I – XDĐ & CQNN

Thông báo về đóng học phí học kỳ II -K6 và học kỳ I – XDĐ & CQNN

11/01/2018

TB Đóng học phí hoc kỳ II ĐHK6 TB Đóng học phí hoc kỳ I_XDĐ&CQNN

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 lớp Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 lớp Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

13/11/2017

Thời khóa biểu Học kỳ I- Năm học 2017-2018 Hệ ĐH VLVH khóa 1HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712