“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Mời các bạn tìm đọc tủ sách Đoàn, Hội, Đội, tại phòng Tư liệu – Thư viện

TT TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ Năm XB SỐ
LƯỢNG
1 Điều lệ   Đoàn Ban Tổ chức TW Đoàn 2018 10
2 225 trò chơi tập thể Trần Quang Đức 2013 10
3 Kỹ năng công tác tổ chức hoạt động thanh thiếu niên TS. Phạm Đình Nghiệp 2013 10
4 108 câu hỏi & trả lời Nghiệp vụ công tác đội và công tác thiếu nhi Nhiều tác giả 2013 10
5 Mô hình tổ chức các sự kiện hội thi, hội trại cho thiếu nhi Trần Quang Đức 2014 10
6 Hỏi – đáp Lịch sử Đội và phong trào thiêu nhi (1925-2015) TS.Lê Văn Cầu – Bùi Văn Ngợi 2015 5
7 Kỹ năng lều trại và sinh hoạt tập thể Trần Quang Đức 2013 10
8 Ngân hàng trò chơi thanh, thiếu niên Đào Đức – Sơn Liên 2013 10
9 100 trò chơi dân gian thân thiện tuổi học đường Trần Quang Đức 2013 10
10 100 tình huống sư phạm trong hoạt động Đội và Thiếu nhi  Trần Quang Đức  – Phan Nguyên Thái… 2014 10
11 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp Ban Tổ chức TW Đoàn 2016 10
12 Nghiệp vụ công tác đoàn viên Ban Tổ chức TW Đoàn 2016 10
13 Sổ theo dõi rèn luyện Nhi Đồng
& đội viên
Hội đồng đội TW 2017 5
14 Sổ rèn luyện Đội Viên Hội đồng đội TW 2016 5
15 Sổ chi đoàn Ban Tổ chức TW Đoàn 2018 5
16 Sổ đoàn viên Ban Tổ chức TW Đoàn 2017 5
17 Sổ tay bí thư chi đoàn Học viện TTN VN 2014 5
18 Sổ tay cán bộ đoàn cơ sở   2014 10
19 Cẩm nang phụ trách đội thiếu niên tiền phong Nguyễn Thế Tiến 2013 10
20 Kỹ năng công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Trần Quang Đức 2013 7
  CỘNG     167