CLB – Đội – Nhóm

LỚP HỌC TINH THƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN PHÂN VIỆN

LỚP HỌC TINH THƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN PHÂN VIỆN

13/06/2015

LỚP HỌC TINH THƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN PHÂN VIỆN   Đến nay lớp học tình thương đã trãi  qua 4 buổi học. Kể từ khi khai ...HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712