Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Phân viện miền Nam

Cơ cấu tổ chức Phân viện miền Nam

29/10/2016

 GIÁM ĐỐC TS. Nguyễn Hải Đăng Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Phân viện miền Nam PHÓ GIÁM ĐỐC Ths. Nguyễn Minh Chính PHÓ GIÁM ĐỐC TS. ...HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712