“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Bạn muốn trở thành cán bộ đoàn giỏi…..Bạn có niềm đam mê công tác Đoàn Hội Đội….Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam – Phân Viện Miền Nam là môi…

Xem thêm
Tỉnh Đoàn Đồng Nai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường học dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt khối THPT năm học 2017-2018.
Tỉnh Đoàn Đồng Nai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường học dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt khối THPT năm học 2017-2018.

tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường học dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt khối THPT năm học 2017-2018. Clip hành trình lớp tập huấn kỹ…

Xem thêm