“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Điểm học kỳ 2 và cả năm học 2019-2020 các lớp chính quy và thông báo phúc khảo

I. Lớp K2 – TN    1. Điểm HK 2 Năm 3 2. Điểm cả năm học 2019 – 2020 II. Lớp K3 – TN     1. Điểm HK 2…

Xem thêm
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “ĐỐI THOẠI SINH VIÊN” HỌC KỲ Ii, NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày 01/6/2020, Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên”, học kì II, năm học 2019 –…

Xem thêm