“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Họp mặt cựu học viên khóa III (1982-1983) trường Đoàn Trung ương II lần thứ IV
Họp mặt cựu học viên khóa III (1982-1983) trường Đoàn Trung ương II lần thứ IV

Ban liên lạc Cựu học viên khóa III (1982-1983) trường Đoàn TW II (nay là Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) được thành lập…

Xem thêm
K’ Broi – Người cán bộ Đoàn sinh ra từ núi rừng cao nguyên
K’ Broi – Người cán bộ Đoàn sinh ra từ núi rừng cao nguyên

K’ Broi – Người cán bộ Đoàn sinh ra từ núi rừng cao nguyên Cựu học viên khóa 5 (1988-1990) Trường Đoàn Trung Ương II  

Xem thêm