“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Lịch học tập Tuần 19 – Từ ngày 09/12/2019 đến 15/12/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-19-NH-2019-2020 (1)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 18 – Từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-18-NH-2019-2020 (2)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 17 – Từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-17-NH-2019-2020 (1)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 16 – Từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-16-NH-2019-2020

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 15 – Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-15-NH-2019-2020

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 14 – Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-14-NH-2019-2020 1

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 13 – Từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-13-NH-2019-2020

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 12 – Từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019

Tải file đính kèm để xem ! lich-hoc-tuan-12-NH-2019-2020

Xem thêm
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “ĐỐI THOẠI SINH VIÊN” HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

        Ngày 10/10/2019, Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên”, học kì I,…

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 11 – Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019
Lịch học tập Tuần 11 – Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich hoc tuan 11 NH 2019 2020 (1)

Xem thêm