“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
HỌC CÁC LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC Từ ngày 21.06.2019 đến 23.06.2019

Tải về: Lịch-học-tuần-25-từ-ngày-17-tháng-06-đến-23-tháng-06-năm-2019

Xem thêm
HỌC CÁC LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC Tuần 24 Từ ngày 14.06.2019 đến 16.06.2019

Tải về: Lịch-học-tuần-24-từ-ngày-10-tháng-06-đến-16-tháng-06-năm-2019

Xem thêm
HỌC CÁC LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC Từ ngày 07.06.2019 đến 09.06.2019
HỌC CÁC LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC Từ ngày 07.06.2019 đến 09.06.2019

Tải về: Lịch-học-tuần-23-từ-ngày-03-tháng-06-đến-09-tháng-06-năm-2019

Xem thêm
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 22 – Từ ngày 27/05/2019 đến 31/05/2019
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 22 – Từ ngày 27/05/2019 đến 31/05/2019

Tải về: Lịch-học-tuần-22-từ-ngày-27-tháng-05-đến-31-tháng-05-năm-2019

Xem thêm
Lịch học tập và sinh hoạt tuần 21 từ ngày 20 tháng 05 đến 26 tháng 05 năm 2019
Lịch học tập và sinh hoạt tuần 21 từ ngày 20 tháng 05 đến 26 tháng 05 năm 2019

Tải về: Lịch-học-tuần-21-từ-ngày-20-tháng-05-đến-26-tháng-05-năm-2019

Xem thêm
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 20 – Từ ngày 13/05/2019 đến 17/05/2019
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 20 – Từ ngày 13/05/2019 đến 17/05/2019

Tải về: Lịch-học-tuần-20-từ-ngày-13-tháng-18-đến-05-tháng-05-năm-2019

Xem thêm
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 19 – Từ ngày 06/05/2019 đến 10/05/2019

Tải về: Lịch-học-tuần-19-từ-ngày-06-tháng-05-đến-10-tháng-05-năm-2019

Xem thêm
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 18 – Từ ngày 29/04/2019 đến 03/05/2019
Lịch học tập và sinh hoạt Tuần 18 – Từ ngày 29/04/2019 đến 03/05/2019

Tải về: Lịch học tuần 18, từ ngày 29 tháng 04 đến 05 tháng 05 năm 2019

Xem thêm