“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 49- Từ ngày 06/07/2020 đến 10/07/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! FILE_20200704_073511_lich-hoc-tuan-28-49-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 48- Từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !lich-hoc-tuan-27 48-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 47- Từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !lich-hoc-tuan-26 47-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 46- Từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-25 46-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 45 – Từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-24 45-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 44 – Từ ngày 01/06/2020 đến 05/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-23(44)-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 43 – Từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-22 (43)-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 42 – Từ ngày 18/05/2020 đến 24/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-21 (42)-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 41 – Từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-20 (41)-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm