“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY (HỌC ONLINE) Tuần 36 – Từ ngày 06/04/2020 đến 12/04/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-36-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 13 Từ ngày 27.03.2020 đến 29.03.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !  lich-hoc-tuan-13-NĂM 2020 (TC) – dạy online

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 12 Từ ngày 20.03.2020 đến 22.03.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-12-NĂM 2020 (TC)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 11 Từ ngày 13.03.2020 đến 15.03.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-11-NĂM 2020 (TC)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 10 Từ ngày 02.03.2020 đến 08.03.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-10-NĂM 2020 (TC)

Xem thêm
Chàng thủ lĩnh sinh viên đa năng

SVVN – Phan Văn Toàn (sinh năm 1998, năm thứ ba, chuyên ngành Công tác Thanh niên, Phân viện Miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) là một…

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 9 Từ ngày 24.02.2020 đến 01.03.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-9-NĂM 2020 (TC)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 7 Từ ngày 14.02.2020 đến 16.02.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !lich-hoc-tuan- 7 NĂM 2020 -TC

Xem thêm
Lịch học tập Các lớp Chính Quy

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! TH KH DT HK 2 (2019-2020)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 6 Từ ngày 07.02.2020 đến 10.02.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !lich-hoc-tuan- 6 NĂM 2020 -TC

Xem thêm