“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÔNG TẬP TRUNG Từ ngày 06/08/2020 đến 09/08/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !  Lich-hoc-tuan-32-53-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÔNG TẬP TRUNG Từ ngày 30/07/2020 đến 02/08/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! FILE_20200716_081156_lich-hoc-tuan-31-52-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÔNG TẬP TRUNG Từ ngày 23/07/2020 đến 26/07/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !  FILE_20200716_081156_lich-hoc-tuan-30-51-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 50- Từ ngày 09/07/2020 đến 12/07/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! FILE_20200716_081156_lich-hoc-tuan-29-50-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 49- Từ ngày 06/07/2020 đến 10/07/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! FILE_20200704_073511_lich-hoc-tuan-28-49-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 48- Từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !lich-hoc-tuan-27 48-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 47- Từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !lich-hoc-tuan-26 47-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 46- Từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-25 46-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 45 – Từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-24 45-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 44 – Từ ngày 01/06/2020 đến 05/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-23(44)-năm-học-2019-2020

Xem thêm