“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 44 – Từ ngày 01/06/2020 đến 05/06/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-23(44)-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 43 – Từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-22 (43)-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 42 – Từ ngày 18/05/2020 đến 24/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-21 (42)-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY Tuần 41 – Từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-20 (41)-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY (HỌC ONLINE) Tuần 40 – Từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-19(40)-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY (HỌC ONLINE) Tuần 39 – Từ ngày 27/04/2020 đến 03/05/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-18(39)-năm-học-2019-2020    

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY (HỌC ONLINE) Tuần 38 – Từ ngày 20/04/2020 đến 26/04/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !  _lich-hoc-tuan-17(38)-năm-học-2019-2020

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY (HỌC ONLINE) Tuần 37 – Từ ngày 13/04/2020 đến 19/04/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-16(37)-năm-học-2019-2020 (2)

Xem thêm
LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY (HỌC ONLINE) Tuần 36 – Từ ngày 06/04/2020 đến 12/04/2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết ! lich-hoc-tuan-36-năm-học-2019-2020 (1)

Xem thêm
Lịch học tập Tuần 13 Từ ngày 27.03.2020 đến 29.03.2020

Tải file đính kèm để xem chi tiết !  lich-hoc-tuan-13-NĂM 2020 (TC) – dạy online

Xem thêm