“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 32 năm 2020 – Từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020

  LỊCH CÔNG TÁC Tuần 32 năm 2020 – Từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 03/08 Thứ Ba 04/08 14h00 Làm việc…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 28 năm 2020 – Từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 28 năm 2020 – Từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 06/07     8h30 Hội ý Ban chủ…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 27 năm 2020 – Từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC  Tuần 27 năm 2020 – Từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 26 năm 2020 – Từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC  Tuần 26 năm 2020 – Từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 22/06 Thứ Ba 23/06 Thứ Tư `24/06 Thứ…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 25 năm 2020 – Từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC  Tuần 25 năm 2020 – Từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 15/06 Thứ Ba 16/06 Thứ Tư `7/06 14h00…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 24 năm 2020 – Từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

  LỊCH CÔNG TÁC  Tuần 24 năm 2020 – Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 08/06 Thứ Ba 09/06 14h 00  Họp…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 23 năm 2020 – Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020

  LỊCH CÔNG TÁC  Tuần 23 năm 2020 – Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 01/06 14h00 Đối thoại sinh viên Thành…

Xem thêm