“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 23 năm 2020 – Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020

  LỊCH CÔNG TÁC  Tuần 23 năm 2020 – Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 01/06 14h00 Đối thoại sinh viên Thành…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 22 năm 2020 – Từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

  LỊCH CÔNG TÁC   Tuần 22 năm 2020 – Từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 25/05   Thứ Ba 26/05 14h00…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 21 năm 2020 – Từ ngày 18/05/2020 đến 24/05/2020

  LỊCH CÔNG TÁC   Tuần 21 năm 2020 – Từ ngày 18/05/2020 đến 24/05/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 18/05 Thứ Ba 19/05  16h30  Đoàn…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 20 năm 2020 – Từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

  LỊCH CÔNG TÁC   Tuần 20 năm 2020 – Từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 11/05   10h00 Họp Chi ủy…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 19 năm 2020 – Từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020

  LỊCH CÔNG TÁC   Tuần 19 năm 2020 – Từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 04/05 8h00 Tổng vệ sinh Phòng…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 18 năm 2020 – Từ ngày 27/04/2020 đến 03/05/2020

  LỊCH CÔNG TÁC   Tuần 18 năm 2020 – Từ ngày 27/04/2020 đến 03/05/2020    Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 27/04      14h00  Họp Công…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 17 năm 2020 – Từ ngày 20/04/2020 đến 26/04/2020

  LỊCH CÔNG TÁC     Tuần 17 năm 2020 – Từ ngày 20/04/2020 đến 26/04/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 20/04 Thứ Ba 21/04 Thứ…

Xem thêm
Tuần 16 năm 2020 – Từ ngày 13/04/2020 đến 19/04/2020

  LỊCH CÔNG TÁC     Tuần 16 năm 2020 – Từ ngày 13/04/2020 đến 19/04/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 13/04 Thứ Ba 14/04  14h00…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 15 năm 2020 – Từ ngày 06/03/2020 đến 12/04/2020

  LỊCH CÔNG TÁC     Tuần 15 năm 2020 – Từ ngày 06/03/2020 đến 12/04/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 06/03 14h00 Họp về việc…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 14 năm 2020 – Từ ngày 30/03/2020 đến 05/04/2020

  LỊCH CÔNG TÁC     Tuần 14 năm 2020 – Từ ngày 30/03/2020 đến 05/04/2020   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 30/03 Thứ Ba 31/03 Thứ…

Xem thêm