“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Lịch công tác Tuần 41 – Từ ngày 14/10 đến 20/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 42 – Từ ngày 14/10 đến 20/10/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 14/10 14h00 Phòng Tổ chức – Hành…

Xem thêm
Lịch công tác Tuần 41 – Từ ngày 07/10 đến 13/10/2019
Lịch công tác Tuần 41 – Từ ngày 07/10 đến 13/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC          Tuần 41 – Từ ngày 07/10 đến 13/10/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 07/10 7h30 Hỗ trợ Tập huấn công tác Tỉnh Đoàn…

Xem thêm
Lịch công tác Tuần 40 – Từ ngày 30/09 đến 06/10/2019
Lịch công tác Tuần 40 – Từ ngày 30/09 đến 06/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC          Tuần 40 – Từ ngày 30/09 đến 06/10/2019   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 30/09 8h00 Hội đồng dự giờ ThS Nguyễn Văn…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 – Từ ngày 23/9/2019 – 29/9/2019
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 – Từ ngày 23/9/2019 – 29/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC          Tuần 39 – Từ ngày 23/09 đến 29/09/2019   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 23/09 14h00 Họp chi ủy tháng 09/2019 Thành phần:…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38 – Từ ngày 16/9/2019 – 22/9/2019
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38 – Từ ngày 16/9/2019 – 22/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC          Tuần 38 – Từ ngày 16/09 đến 22/09/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 16/09     Thứ Ba 17/09    Thứ Tư 18/09…

Xem thêm