“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 50 – Từ ngày 09/12 đến 15/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC                 Tuần 50 – Từ ngày 09/12 đến 15/12/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 09/12    …

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 49 – Từ ngày 02/12 đến 08/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC                 Tuần 49 – Từ ngày 02/12 đến 08/12/2019   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 02/12  …

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 48 – Từ ngày 25/11 đến 01/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 48 – Từ ngày 25/11 đến 01/12/2019   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 25/11   8h00 Tham gia đoàn…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 47 – Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 47 – Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 18/11   8h30 Lễ Kỷ niệm…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 46 – Từ ngày 11/11 đến 17/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 46 – Từ ngày 11/11 đến 17/11/2019   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 11/11  13h30 Tập huấn công tác…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 45 – Từ ngày 04/11 đến 10/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 45 – Từ ngày 04/11 đến 10/11/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 04/11     Thứ Ba 05/11  …

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 44 – Từ ngày 28/10 đến 3/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 44 – Từ ngày 28/10 đến 27/10/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 28/10 Thứ Ba 29/10  14h00 Đ/c Giám…

Xem thêm
LỊCH CÔNG TÁC Tuần 43 – Từ ngày 21/10 đến 27/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 43 – Từ ngày 21/10 đến 27/10/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 21/10  8h30 Làm việc với UBND Phường…

Xem thêm
Lịch công tác Tuần 41 – Từ ngày 14/10 đến 20/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC         Tuần 42 – Từ ngày 14/10 đến 20/10/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 14/10   10h30 họp bch công đoàn.…

Xem thêm
Lịch công tác Tuần 41 – Từ ngày 07/10 đến 13/10/2019
Lịch công tác Tuần 41 – Từ ngày 07/10 đến 13/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC          Tuần 41 – Từ ngày 07/10 đến 13/10/2019 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ Hai 07/10 7h30 Hỗ trợ Tập huấn công tác Tỉnh Đoàn…

Xem thêm