“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Lịch công tác tuần 40 Từ ngày 01/10 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần 40 Từ ngày 01/10 đến 07/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 40 Từ ngày 01/10 đến 07/10/2018   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ hai 01/10 6h50 Chào cờ tháng 10 Thành phần: Toàn thể cán…

Xem thêm
Lịch công tác tuần 39 từ ngày 24/09 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần 39 từ ngày 24/09 đến 30/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 Từ ngày 24/09 đến 30/09/2018   Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ hai 24/09 14h00 Hội ý Chi ủy Thành phần: Chi ủy Địa…

Xem thêm
Lịch công tác tuần 38 từ ngày 17/09 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần 38 từ ngày 17/09 đến 23/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38 Từ ngày 17/09 đến 23/09/2018 Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thứ hai 17/09 7h30 Ra quân Đợt thực tập Tốt nghiệp lớp Trung cấp…

Xem thêm