“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS

1. Lịch sử hình thành Khoa Lý luận và Khoa học cơ sở – Phân viện miền Nam được thành lập theo quyết định số 387QĐ/TWĐTN, ngày 24 tháng 4…

Xem thêm