“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC THANH NIÊN
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC THANH NIÊN

Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Khai giảng lớp Trung cấp Công tác xã hội chuyên ngành Công tác Thanh niên, khoá 6 Tại tỉnh Kiên Giang Sáng ngày…

Xem thêm