THÔNG BÁO VỀ ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II -K6 VÀ HỌC KỲ I – XDĐ & CQNN
THÔNG BÁO VỀ ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II -K6 VÀ HỌC KỲ I – XDĐ & CQNN

TB-Đóng-học-phí-hoc-kỳ-II-ĐHK6 TB-Đóng-học-phí-hoc-kỳ-I_XDĐ&CQNN

Xem thêm
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Xây Dựng Đảng và Chính Quyền Nhà Nước – năm 2017 Căn cứ Thông báo số 50a TB/HVTTNVN, ngày 21/8/2017…

Xem thêm